O mnie

O mnie

Jestem rzeczoznawcą majątkowym o numerze uprawnień 6941 nadanym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Należę do Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Pierwsze doświadczenia z rynkiem i prawem dotyczącym nieruchomości zdobyłam już na studiach, natomiast potem odbyłam praktykę zawodową, co pozwoliło mi na poszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia. Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej zapewnia pewność i bezpieczeństwo.

Jako osoba zaufania publicznego zawsze przestrzegam zasad etyki zawodowej, a spośród nich najważniejsze są zachowanie poufności i tajemnicy uzyskanych informacji oraz bezstronności w procesie dokonywania wyceny.

Moimi charakterystycznymi cechami są chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, skrupulatność, dokładność oraz chęć poszerzania horyzontów myślowych. W swoich życiu kieruję się zasadą, że jeżeli robi się to co się lubi, to trzeba być w tym jak najlepszym. Poza pracą lubię spędzać czas z rodziną podczas wędrówek w górach i szeroko pojętym aktywnym trybie życia.

Zapraszam Państwa do współpracy

“Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.”

KONFUCJUSZ